Heldenrol's Cafe - Sehnsucht

Städa på kontoren

Att man håller rent hemma och på kontoret bidrar en hel del till att man sparar in på sjukdagar under årets gång. Ja, att hålla rent får inte glömmas bort av ledningen på vilket företag som helst. Men detta sker ändå allt för ofta så låt mig då lägga in en påminnelse så att man inte bara gör ett kontorsstäd i Eskilstuna en gång i veckan utan att man göra det varje vecka som går, flera gånger i veckan, speciellt toaletterna. Detta är en bra metod som man ser fungerar för alla inblandade och det är verkligen lyckade resultat.