Heldenrol's Cafe - Sehnsucht

Meningen med livet

Besökte min farfar i Stockholm förra veckan. Han och jag talar ofta om livet och alla dess frågor. På senare tid har jag gått hos ett företag som sysslar med terapi i Stockholm då dessa frågor har tagit över mitt liv så att säga. Visst, farfar kan svara på mycket men en del frågor är för svåra även för honom. Förut var terapibesök något man talade tyst om men idag är det mycket mer öppet. Att gå i terapi är inget ovanligt och speciellt inte här i Stockholm. Terapi i Stockholm är numera en regel snarare än ett undantag.